Thời gian làm việc : Thứ 2 – Chủ nhật : 08:00 – 17:30 

Select language :   
Vietnamese Chinese (Simplified) English

HỖ TRỢ ĐẠI LÝ:(028) 3973 2222-1900 7144    HOTLINE KỸ THUẬT:  0932.685.888

DANH MỤC SẢN PHẨM

Download phần mềm

STT Tên phần mềm Tải về
CÔNG CỤ HỖ TRỢ
1 Teamviewer 5.0 ( Phần mềm điều khiển máy tính từ xa) Download
2 Ultraviewer ( Phần mềm điều khiển máy tính từ xa) Download
3 Mobile App List ( Danh sách ứng dụng xem camera trên điện thoại, máy tính bảng, Android TV box) Download
 Dòng 6100AHD + 9000NVR + 9000IP
4 CMS v3 ( Phần mềm quản lý camera) Download
5 Device Manage ( Phần mềm tìm kiếm địa chỉ IP )  Download
6 H264 Playback ( Phần mềm hỗ trợ xem lại đoạn ghi hình) Download
Dòng 8400 + 6000IP
7 NVMS 1000 (Phần mềm quản lý camera) Download
8 NVMS 1200 ( Phần mềm quản lý camera(cho MAC OS) Download
9 IP Tool (Phần mềm tìm kiếm địa chỉ IP )  Download
10 IP Tool 2 (Phần mềm tìm kiểm địa chỉ IP - phiên bản 2) Download
KBVISION
11 KBiVMS for Mac (Phần mềm quản lý camera cho máy Mac OS ) Download
12 KBiVMS for Window (Phần mềm quản lý camera cho máy tính Window) Download
13 Config tool (Phần mềm tìm kiếm sản phẩm KBVision) Download
14 Phần mềm xem trên điện thoại Android KBVISION Lite (cũ) Download
15 Phần mềm xem trên máy tính bảng Android KBVISION HD (cũ) Download
905HW
16 Search Pro (Phần mềm tìm kiếm địa chỉ IP) Download
17 iSmartViewPro (Phần mềm quản lý camera)  Download
Fimware
18 Fimware fix  6104AHD Download
19 Fimware fix  6108AHD Download
20 Fimware fix  6108HAHD Download

  BANNER THÔNG TIN VÀ SẢN PHẨM QUESTEK  

CAPQUANGQT 01240px

                           Tải về                                          

recorder 5in1ngang 01 240   DAYCAPSANNICNGANG 01240px    8400NGANG 01240px

                           Tải về                                                                           Tải về                                                                           Tải về

       o cung seagate
                            Tải về
                                                                      Tải về                                                                         Tải về            
     
                            Tải về                                                                       Tải về                                                                Tải về   

      

                               Tải về                                                                    Tải về                                                              Tải về

       
                                Tải về                                                                  Tải về                                                                  Tải về
       
                               Tải về                                                                  Tải về                                                                  Tải về    
       
                                 Tải về                                                                  Tải về                                                                  Tải về  
      
                                Tải về                                                                   Tải về                                                                  Tải về  

       

                              Tải về                                                                  Tải về                                                                       Tải về

  DOWLOAD BANNER KBIVSION - USA  

2k HDCVI moi 2    kxv series 2    Tải về                                                                  Tải về                                                                  Tải về

        5in1 co hang
                              Tải về                                                                  Tải về                                                                    Tải về     
       
                                Tải về                                                                 Tải về                                                                   Tải về
     
                               Tải về                                                                  Tải về                                                                 Tải về
     
                                Tải về                                                                    Tải về                                                               Tải về    
     
                               Tải về                                                                   Tải về                                                                Tải về       
       
                                Tải về                                                                  Tải về                                                                 Tải về
         
                                Tải về                                                                Tải về                                                                   Tải về

9lido

                               Tải về

 

STT HÌNH SẢN PHẨM CAMERA + ĐẦU GHI HÌNH + SẢN PHẨM KHÁC Tải về
Hình ảnh sản phẩm KBVISION-USA
1 KX-Series Download
2 KH-Series Download
3 KHA-Series Download
4 KM-Series Download
5 KR-Series Download
6 KRA-Series Download
7 KA-Series Download
8 Chuông cửa màn hình Download
9 Khóa thông minh Download
Hình ảnh sản phẩm QUESTEK
 1  Camera QUESTEK - Win Series Download
 2  Camera QUESTEK - Eco Series Download
 3  Đầu ghi hình QUESTEK Download

STT Tên phần mềm Tải về
1 (1) Ulttraview 5.0, (2) Teamviewer 5.0 (1)(2)
2 Frimware 6104AHD fix cập nhật DNS QUESTEK.TV Download
3 Danh sách phần mềm xem trên điện thoại 2014 Download
4 Phần mềm CMS QUESTEK WIN 8100 Series Download
5 Phần mềm NVMS-1000 V3.1 (8400 Series AHD, 8400 Series TVI, 6400 Series)  Download
6 Phần mềm NVMS-1200 (8400 Series AHD, 8400 Series TVI, 6400 Series) - Mac OS Download
7 Phần mềm CMS 6100 v3 Download
8 Phần mềm CMS 6200 Download
9 Phần mềm CMS 6200AHD Download
10 ActiveX 6100 & 6200 6100 6200
11 Phần mềm CMS 9000UIP Series Download
12 Phần mềm CMS 9000IP Series Download
13 Phần mềm CMS 6100i NVSIP Series Download
14 Phần mềm CMS QTX-6400 NVMS-1200 cho MAC Download
15 Phần mềm Seach Camera IP 9000 Download
16 Phần mềm Active đầu 6900 Download
17 Phần mềm CMS 6900 Download
18 Phần mềm tìm kiếm Camera IP 7000 Download
19 Phần mềm QUESTEK VMS cho dòng QUESTEK ONE Download
20 Phần mềm dùng tìm kiếm đầu ghi và camera IP dòng QUESTEK ONE Download
21 ActiveX cho dòng camera QTX-9000KIP Download
22 Phần mềm dùng tìm kiếm dòng camera QTX-9000KIP Download
23 Phần mềm mCMS cho dòng camera QTX-9000KIP Download
24 Phần mềm dùng tìm kiếm dòng camera IP QTC-905W L Series Download
25 Phần mềm VMS cho dòng camera QTX-6104A/B CVI Download
26 Phần mềm xem file backup (6400, 8400 Series) Download
27 Phần mềm CMS đầu ghi hình 6900AHD Series Download
28 Phần mềm IP Update Questek.tv Download
29 Phần mềm Playback H.264 (6100, 9000) Download
30 Phần mềm CMS 905HW Download
31 Phần mềm tìm kiếm IP 905HW Download
32 Phần mềm KBiVMS_Setup Download

STT Tên phần mềm Tải về
1 Phần mềm KBiVMS_Setup Download
2 Phần mềm General_ConfigTool_Eng_V2.00.0.R.140410 Download

 

 Loại  Brochure Dòng AHD  Size    Download
 Đầu Ghi  QTX-6104AHD  1.99 MB    1
 Đầu Ghi  QTX-6108AHD  1.14 MB    2
 Đầu Ghi  QTX-6116AHD  1.23 MB    3
Camera QTX-2111AHD 647 KB    4
Camera QTX-2112AHD 493 KB    5
Camera QTX-2121AHD 13.01 MB    6
Camera QTX-2122AHD 12.89 MB    7
Camera QTX-3401AHD 456 KB    8
Camera QTX-3402AHD 451 KB    9
Camera QTX-4161AHD 695 KB    10
Camera QTX-4162AHD 838 KB    11
 Loại  Brochure Dòng HD-SDI Series  Size    Download
 Đầu Ghi  QTX-6404FHD  382 KB    1
 Đầu Ghi  QTX-6416FHD  313 KB    2
Camera QTX-3001FHD 531 KB    3
Camera QTX-3002FHD 484 KB    4
 Loại  Brochure Dòng HD-IP  Size    Download
 Camera  QTX-7001IP  7.42 MB    1
 Camera  QTX-7002IP  338 KB    2
 Camera  QTX-7003IP  306 KB    3
 Camera  QTX-7004IP  343 KB    4
 Camera  QTX-7005IP  356 KB    5
 Đầu Ghi  QTX-7004NVR  3.63MB    6
 Đầu Ghi  QTX-7004iNVR  3.63MB    7
 Đầu Ghi  QTX-7016NVR  3.79MB    8
 Đầu Ghi  QTX-7016iNVR  3.77MB    9
 Loại  Brochure Dòng QTX Series  Size   Download
 Đầu Ghi  QTX-6404  6.81 MB    1
 Đầu Ghi  QTX-6408  6.77MB    2
 Đầu Ghi  QTX-6416  358 KB    3
 Đầu Ghi  QTX-6416D1  1.24MB    4
 Đầu Ghi  QTX-6416H  352 KB    5
 Đầu Ghi  QTX-6432H  434 KB    6
 Camera  QTX-1210 685 KB    7
 Camera  QTX-1310 663 KB    8
 Camera  QTX-1410 4.70 MB    9
 Camera  QTX-1510  2.96MB   10
 Camera  QTX-1610  4.68MB   11
 Camera  QTX-1710  4.65MB   12
 Camera  QTX-1910B/1910W  4.47MB   13
 Camera  QTX-2610  4.47MB   14
 Camera  QTX-4120  1.02 MB   15
 Camera  QTX-4100  2.41 MB   18
 Loại  Brochure Dòng QTC Size    Download
 Camera  QTC-101C  478 KB    1
 Camera  QTC-203C  660 KB    2
 Camera  QTC-205  4.22MB    3
 Camera  QTC-209C  4.57MB    4
 Camera  QTC-213  4.56MB    5
 Camera  QTC-213c  11.0MB    6
 Camera  QTC-219C  705 KB    7
 Camera  QTC-223C  1 MB    8
 Camera  QTC-410c  10.8MB    9
 Camera  QTC-410e  10.8MB    10
 Camera  QTC-410i  10.8MB    11
 Camera  QTC-622  632 KB    12
 Camera  QTC-905  613 KB    13
 Camera  QTC-906  399 KB    14
 Camera  QTC-807  730 KB    15
 Camera  QTC-821  727 KB    16
 Camera  QTC-840s  614 KB    17
 Camera  QTC-841  769 KB    18
 Bàn ĐK  QTA-213  15.1MB    19
 Loại  Brochure Dòng HD-IP Camera & NVR Size    Download
 Camera  QV-105  4.91MB    1
 Loại  Brochure Dòng QV Series  Size    Download
 Camera  QV-105  4.91MB    1
 Camera  QV-118  12.56MB    2
 Camera  QV-113  16.35MB    3
 Camera  QV-124  13.54MB    4
 Camera  QV-149  20.45MB    5
 Đầu Ghi  QV-6704A  1.61MB    6
 Đầu Ghi  QV-6708A  1.58MB    7
 Đầu Ghi  QV-6716A  1.58MB    8

Công ty TNHH QUESTEK Việt Nam

Trụ sở tại Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ : 278 Luỹ Bán Bích, Phường Hoà Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 3973 2222 – 3973 3533

Hotline: 1900 7144 

Hotline Kĩ thuật: 0932.685.888
Bảo hành: 0932.685000 - 0939265111

Email : info@questekvietnam.vn

Trung tâm Bảo hành Quận Bình Thạnh

Địa chỉ: 138/23 Nguyễn Xí, P26, Q.Bình Thạnh, TP. HCM

Điện thoại: 0932.685.997

 

Chi nhánh

Chi nhánh tại Hà Nội

Địa chỉ : Số 84/A2 Đô thị mới Đại Kim - Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội

Điện thoại : (024) : 3576 4975 - 0912 312 021

Chi nhánh tại Miền Trung

Địa chỉ : 89 Hàm Nghi, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại : 0236 3692879 - 0917 743 179

Website : maituankhoa.vn